FN's VERDENSMÅL en invitation til medansvar

global_goals_logo1.png

Keynotes

Konferencens er struktureret omkring overskrifterne –  globale, sociale og lokale processer. Programflader med keynotes afspejler dette med oplægsholdere der tematiserer bæredygtighed på alle tre systemiske niveauer.

 

SØNDAG AFTEN 19:30 – 22:00

GLOBALE processer

Mogens Lykketoft & Steen Hildebrandt

 

MANDAG FORMIDDAG 9:30 – 12:00

SOCIALE processer

Elsebeth Jensen & Siv Helene Stangeland

 

mandag aften 19:30 – 22:00

Øko-økonomi 

Joseph Bragdon & Steen Hildebrandt

 

tirsdag FORMIDDAG 9:30 – 11:00

LOKALE processer

Michael Stubberup & Arawana Hayashi

 


 

Keynotes

søndag 13. november 19:30-22:00

GLOBALE processer

 

Bæredygtig udvikling kræver

revolution nu

Mogens Lykketoft, President of the General Assembly
United Nations

 

 

Omsorgsfuld globalt lederskab

– ledelse i den antropocæne epoke

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus og adjungeret professor

Verden ændres i disse årtier. Geologer, fysikere, kultur- og samfundsforskere taler om en ny epoke, en antropocæn epoke, en menneskets tidsalder, hvor vi mennesker skal forstå, at verden er en helhed, at alt hænger sammen, at den opsplitnings- og adskillelsestænkning, som vi har praktiseret hidtil, er ved at bringe hele jorden og verden ind på en meget farlig udviklingskurs, som i de nærmeste år skal ændres. Derfor skal vi forsøge at forstå et begreb som omsorgsfuld globalt lederskab eller globalt forvalterskab.


“From ego-system awareness to eco-system awareness.”
— Otto Scharmer
LmH_fig1_levende_systemer.jpg

Keynotes

MANDAG 14. november 09:30–12:00

SOCIALE processer

 

 

BÆREDYGTIGE BALANCER

I LEDELSE & samarbejde

 Elsebeth Jensen, ph.d. Uddannelseschef, Lærerudannelsen i VIA

Oplægget vil berøre spørgsmål som:

  • Hvordan bruger vi vores ressourcer bedst muligt?
  • Hvad betyder det at have fokus på kerneopgaven?
  • Er samarbejde med fokus på tillid og trivsel en idealistisk illusion eller en farbar vej?
 

wilding and weaving

– an ecological design practice

Siv Helene Stangeland, siv.ark.mnal, founding partner Helen & Hard Architects, ph.d student AAA

This doctoral research is embedded in and developed through a small creative enterprise pursuing to make environmentally sound architecture in a professional marked.

The discourse on sustainable architecture is tending to focus too much on energy efficiency, CO2 calculations, and new technologies, and is often neglecting the more intrinsic ecological potentials of architecture which lies in its relational, experiential and poetic natures. This research explores and articulates this potential in the context of the design practice Helen & Hard (H&H). Furthermore, it investigates the relationship between an individual creative access to this embodied knowledge and the systemic frameworks which can help to bring it forth in the collective endeavours of creating architecture.


Keynotes

MANDAG 14. november 19:30–22:00

ØKO-ØKONOMI

 

 

Companies that Mimic Life

– Leaders of the Emerging Corporate Renaissance

Joseph Bragdon

Industrial capitalism is broken. The signs, which transcend national ideologies, are everywhere: climate change; ecological overshoot; financial exhaustion; fraying social safety nets; corporate fraud; government deceit; civic unrest; terrorism; and war. But there is hope.

Understanding that everything of value ultimately arises from life, they place a higher value on living assets (people and Nature) than they do on non-living capital assets. The energy they invest in stewarding those assets – a practice described as living asset stewardship (LAS) – is transformative. 

 

Astronautens blik       

vækst og bæredygtighed

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus & adjungeret professor

Begrebet økonomi handler om at holde hus – med hele huset. Økonomi i betydningen kortsigtede og snævre pengehensyn er kommet til at spille, ikke bare en dominerende, men en næsten enerådende betydning i stort set alle samfundsanliggender. Kunst, kultur, uddannelse, dannelse, sundhed – penge er den førstnævnte og vigtigste målestok. Kan man ved hjælp af andre syns- og betragtningsmåder få øje på og øje for en anden verden og andre værdier? Hvad er vækst i et århundrede, der måske med rette skal betegnes som bæredygtighedens århundrede?


Keynotes

tirsdag 15. november 09:30–11:00

 

LOKALE processer

Human systems Sustainability – from Ego to Eco-Consciousness. The question is which skills, principles, or intelligences that promote and are part of sustainability in terms of human beings individually and in social processes – how do we create an eco-mindset? The point of departure is that life processes on all levels are self-organizing. Cycles of Embodiment and Gearshifts – from Implicit to Explicit. How do we become better at learning to apply natures way of organizing, learning and leading? The Body-mind as Nature, Culture, and Social processes.

Levende systemer er bæredygtige, når de er i balance. Justering og balance sker gennem feedback fra de indre strukturer, fra omgivelserne og miljøet.
— Steen Hildebrandt/Michael Stubberup
 

indre bæredygtighed

– fra ego til øko bevidsthed

Michael Stubberup, cand. mag., udviklingsleder SYNerGAIA

Hvad vil det sige at være bæredygtig som menneske - hvordan får vi et mere alment sprog for centrale selvorganiserende kropslige feedback processer?

Tilpasning, resiliens og dermed robusthed er tæt knyttet til at kunne orientere sig i tid og rum. En vigtig faktor i at håndtere udfordringer og genoprette balancer ligger i at få mere kontakt med hvad der foregår i kroppen, nervesystemet og dermed i sindet. Skærpe evnen i at opfatte og forstå feedback – leve livet i dialog med udfordringer – herunder at kunne arbejde med at se og anerkende indre og ydre sårbarhed og modstand.

Sprog om indre rum og retning, nærvesystemet som orienteringsssytem, overlevelsessystemets mandala, det eksistentielle værdihierarki.

 

The Power of synchronizing the "three bodies"

Personal Body, Social Body and Earth Body

Arawana Hayashi

All of us have the capacity to feel the three bodies in which we live. And yet, many of us are so preoccupied with concepts and ideas, that we have forgotten that feeling is a kind of intelligence. This is not about emotion, but is a sense of the qualities or textures of our everyday experiences and relationships. It is living every moment from our inter-connectedness. It is a direct knowing without interpretation that is the basis of compassionate innovation, so needed at this time.