WORKSHOPS

mandag 14. november 13:30–17:00

 

klynge 3

ORGANISATORISK BÆREDYGTIGHED

Fra værktøjskasse til hjertestarter

Hvordan skal vi arbejde med udvikling af menneskelige ressourcer, så proces og arbejdsform optimerer arbejdet med bevægelsen fra et ego til et helhedsorienteret og økologisk fokus på mennesket?


 
Johan Mellerup Trækjær
 

At få øje på den levende organisation

Johan Mellerup Trækjær, MA, Underviser/Aktionsforsker

Den herskende organisationsform er med maskinen som metafor. Mennesker er tandhjul eller ressourcer og de styres bedst ved at dem i styrerummet får maskinens hjul til at glide. Den nødvendige metafor er i stedet at se organisationen som noget levende, hvilket dens medlemmer i den grad også er. Men skiftet fra at se på verden som objekter til regulære levende subjekter er stort og kræver et regulært skift i bevidsthed. Effekten af den nødvendige metafor: Den out-performer den tidligere markant.


Herdis_Hansen
 
maria_sommerstedt_rasmussen

SUS – samarbejdende udviklingssamtaler

Herdis Hansen, Hospiceleder Ankerfjord Hospice

SUS er anden form for MUS (Medarbejder Udviklingssamtale) hvor den enkelte medarbejder arbejder med Livskort-mandala, logbog, gruppe reflektion og mindst mulig forandring.


HR´s fokus på og rolle i fremtidens organisationer

Maria Sommerstedt

Organisationer hvor et bæredygtigt arbejdsliv og Ledelse med Hjertet, skaber resultater på alle bundlinjer.

Med fokus på det igangværende paradigmeskifte, vil jeg i denne workshop undersøge og udfordre den enkeltes medansvar herunder specifikt HR-funktionen.