WORKSHOP

mandag 14. november 13:30–17:00

klynge 1

Bæredygtig ledelse i det offentlige

Klyngen handler om eksempler på bæredygtig ledelsespraksis inden for offentlige institutioner.

Efter en fælles indledning fortsætter workshoppen i to spor. Afslutningsvis er der en fælles mulighed for udveksling af ideer til, hvordan vi fremadrettet kan intensivere Bæredygtige Ledelse i det offentlige.


spor 1

Hvordan skaber jeg åbent landskab i en skov fuld af træer, så vinden kan få fart

 
peter_hansen.jpg

Peter Hansen, skoleleder Skørping Skole

Workshoppen fortæller om og viser eksempler på, hvordan en folkeskole har påtaget sig ansvaret i lokalsamfundet i forhold til at lave samskabelse i et bæredygtigt perspektiv.

Med udgangspunkt i et konkret eksempel med Skørping skole som kulturcenter, lokal udviklingscentrum udfoldes bæredygtig ledelse og samskabelse i det offentlige. Der deltager en billedkunstner, elever, repræsentanter fra Ungdomsrådet m.fl.

Workshoppen indeholder et oplæg fra skoleleder Peter Hansen – Skørping Skole og inviterer efterfølgende på besøg i en række mindre workshops med aktører fra det lokale samskabelsesprojekt.


spor 2

Bæredygtig ledelse og samarbejde i og med det offentlige

Der indledes med et kort overblik over sporet fra alle oplægsholdere, arbejdet med gearskifte og andre øvelser fra uddannelsen. Der er også hensigten, at der skal være god tid til at involvere deltagere i at udveksle erfaringer og ideer om, hvordan vi kan være med til at ændre et ledelsesparadigme fra fokus på New Public Management til Bæredygtig ledelse og samskabelse. At fokusere på muligheder og modstande, finde sprækker og udviklingsmuligheder i 2017.


 
Astrid_Elbek
 
Elsebeth_Jensen.jpg
 

Musikalsk gearskifte

Astrid Elbek, pianist/komponist, docent, udviklingsleder Det Jyske Musikkonservatorium

”Musikalsk gearskifte”: hvad er det, der sker, når en musiker sætter sig ned og improviserer til et ”gearskifte”. Og hvad er et ”gearskifte” i det hele taget? Oplev en ny vinkel på samskabelse.


Bæredygtige balancer i ledelse og samarbejde

Elsebeth Jensen, ph.d. Uddannelseschef, Læreruddannelsen i VIA

Med udgangspunkt i den aktuelle kontekst og konkrete erfaringer sættes en ramme for undersøgelse af muligheder og modstande i forhold til substantiel ledelse og samarbejde:

  • Hvordan kan vi effektivisere brugen af vores ressourcer med kerneopgaven i fokus?
  • Hvilke former for ledelse og samarbejde kalder fremtiden på?
  • Hvilke stier og veje findes?
  • Og hvilke nye skal skabes?

Birget_Sechen.jpg
 

Et eksempel på en læringsrejse med Sustainable Co Creation fra 2013 – 2016

Birgit Secher, udviklingskonsulent i Horsens Kommune, medlem af menighedsråd,  går op i hvordan vi lokalt kan arbejde med bæredygtighed og hvilke muligheder forskellige systemer rummer.

En personlig beretning, der beskriver, hvad uddannelsen har gjort af forskel:

– I mit private liv

– I mit arbejdsliv

– I mit fritidsliv


Dorit Simonsen.jpg

Kunst i ledelse - ledelse i kunsten

Dorit Simonsen, Hospicechef Hospice Djursland & Marit Bente Norheim, billedkunstner, Mygdal, Norge

Hvordan kan man ved som leder i det offentlige få kunst og andre vinkler ind? – Dorit deler tanker og ideer hun som leder har med at anvende kunst i al dens mangfoldighed – både i ledelse af medarbejderne, og de frivillige, i den lindrende behandling af de døende og de pårørende, samt at anvende kunsten som den stemningskabende effekt på et Hospice.

Erfaringerne bliver tematiseret af samarbejde billedkunstner Bente Marit Norheim. De seneste værker fra kunstnerens hånd er beliggende i Aarhus Havn – tre store både i form som kvindeskikkelser. Disse vil kunne beses i forbindelse med konferencen.


Hannie van der Windt.jpg

Meningsfulde Samskabelsesprocesser

Hannie van der Windt, MBA, konsulent og underviser på Diplom i Ledelse UCSYD, Danmark

Hvilke stier og veje afprøves.

Hør hvilke erfaringer ledere i det offentlige har gjort sig med samskabelsesprocesser.

Hvilke sprækker er der? – Hvad kan vi få øje på?

Workshop – Hvor deltagerne inviteres til at udforske dette mulighedsrum og skabe ideer til at udvikle meningsfuld samskabelse i egen praksis.